Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 508
Năm 2022 : 1.727
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, lần đầu tiên xác định cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường. Mục tiêu xuyên suốt, trọng tâm của Luật là bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân và thay đổi phương thức quản lý, cắt ...
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 67/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.
Luật và các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Nghị định 04-2021-NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục.
Tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019
Luật giáo dục 2019 bao gồm 9 chương, 115 điều
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Kế hoạch thực hiện Chương trình số 607/CT-UBND ngày 26/07/2021 về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Lục Ngạn giai đoạn 2021-2025.
Video Clip
Văn bản mới