Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 508
Năm 2022 : 1.727
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KH sẵn sàng dạy học trực tuyến

Căn cứ hướng dẫn số 181/PGDĐT-THCS ngày 06/5/2021 của Phòng GD&ĐT Lục Ngạn hướng dẫn điều chỉnh lịch kiểm tra học kì 2 năm học 2020-2021;

               Căn cứ tình hình thực tế diễn biến phức tạp của dịch bệnh;

                Trường THCS Phượng Sơn xây dựng Kế hoạch dạy học qua internet, trên truyên hình và các hình thức dạy học khác trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Giúp học sinh học tập trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-

19 theo phương châm "tạm dừng đến trường, không dừng việc học", Đảm bảo 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông đã được Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và nhà trường xây dựng trong năm học 2020-2021.

  1. Nâng cao kỹ năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học; đa dạng các hình thức dạy học trong nhà trường: qua internet, trên truyền hình và các hình thức khác. Phát huy ưu điểm của tất cả các hình thức dạy học; kinh nghiệm dạy học qua internet, trên truyền hình, qua đó phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu của học sinh.
  1. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.
  1. Việc tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình và các hình thức dạy học khác phải được tổ chức nghiêm túc, khoa học và hiệu quả; có tác dụng hỗ trợ và thay thế hình thức dạy học trực tiếp trong khi học sinh không đến trường để phòng, chống Covid-19, bảo đảm hoàn thành chương trình trong học kỳ 2năm học 2020-2021.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC DẠY HỌC

1. Thống kê phƣơng tiện dạy học

Khối

TSHS

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

 

 

 

 

 

6

167

139

17

11

7

173

145

15

13

8

197

176

12

9

9

171

151

10

10

Cộng

708

611

54

43

 

2. Dạy học qua internet

2.1. Bài giảng, học liệu dạy học qua internet

  • Xây dựng bài giảng theo chương trình giáo dục phổ thông được giáo viên xây dựng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT trong học kỳ 2 năm học 2020-2021; các học liệu bao gồm sách giáo khoa, tài liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

 

  • Giáo án/Kế hoạch bài giảng bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh; được tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường góp ý trước khi đưa vào sử dụng.
 1. 2. Học bài qua internet

Tùy vào hình thức tổ chức dạy học qua internet của giáo viên, học sinh được tương tác với học liệu, với bạn, với giáo viên, từ đó ghi lại những kiến thức cơ bản vào vở ghi và làm bài tập được giao.

 1. Tham gia học tập trên truyền hình

Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh về lịch phát sóng các môn học trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang và kênh truyền hình trung ương (nếu có).

Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh xem lại chương trình tại Website của Sở GD&ĐT (theo địa chỉ: sgd.bacgiang.gov.vn); ứng dụng BGTVGO và trang Website của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang (theo địa chỉ: bacgiangtv.vn), lịch phát sóng các trang truyền hình trung ương

Giáo viên bộ môn trực tiếp xem bài học, nghiên cứu nội dung để giải đáp, hướng dẫn học sinh khi cần thiết.

Học sinh ngoài nghe, nhìn để nắm bắt kiến thức đồng thời tiến hành ghi chép những kiến thức cơ bản vào vở ghi để báo cáo với giáo viên quá trình học tập của bản thân. Giáo viên cần đưa ra các gợi ý học sinh phải trả lời, ghi nhớ trong quá trình theo dõi bài giảng.

 1. Dạy học bằng các hình thức khác

Đối với học sinh không tiếp cận được bài học qua internet, trên truyền hình thì giáo viên bộ môn kết hợp giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch triển khai cụ thể để đảm bảo tất cả học sinh của nhà trường được học tập. Tổ chức phát tài liệu học tập cho học sinh bằng các hình thức phù hợp, đồng thời thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo phòng, chông Covid-19. Một số yêu cầu đối với hình thức này:

+) Yêu cầu đối với tài liệu hướng dẫn học sinh học tập

 • Có hướng dẫn chi tiết về các bước học tập của bài học (câu hỏi dẫn dắt các yêu cầu cụ thể để học sinh thực hiện, gợi ý trả lời...) đảm bảo học sinh hoàn thành được bài học.
 • Thiết kế tài liệu hướng dẫn học tập sao cho học sinh có thể làm trực tiếp vào tài liệu hướng dẫn đó.

+) Phát và thu tài liệu

Cử giáo viên (giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ trách công tác đoàn, đội) chuyển tài liệu hướng dẫn học tập tới nhà từng học sinh; đến các điểm tập trung như nhà văn hóa thôn, điểm bưu điện .... để phụ huynh học sinh đến nhận.

 • Phối hợp với các tổ chức Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, với thôn, sử dụng hệ thống truyền tin để gửi tài liệu hướng dẫn hoc tập cho hoc sinh.

-Thời gian thu sản phẩm học tập: Lần phát tài liệu học sau kết hợp thu sản phẩm học tập cùa học sinh lần giao công việc trước

+) Học sinh học bài: Học sinh thực hiện nghiên cứu kiến thức trong tài liệu được phát và ghi chép kiến thức cơ bản vào vở ghi đồng thời thực hiện các yêu cầu trong tài liệu hướng dẫn học.

4. Đánh giá kết quả học tập

4.1. Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 và Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT.

4.2. Tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018. Đẩy mạnh hoạt động đánh giá thường xuyên bằng các hình thức: vấn đáp; phỏng vấn; kiểm tra ngắn/nhanh dạng viết hoặc trên máy tính; báo cáo thuyết trình; kết quả/sản phẩm học tập (bài viết, bài tập về nhà, tiểu luận, viết báo cáo...).

4.3. Kiểm tra thường xuyên

 • Giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua internet, trên truyền hình và các hình thức kiểm tra khác phù hợp với thực tiễn.
  • Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua internet, trên truyền hình và các hình thức dạy học khác được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh.
  • Nhà trường quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua internet, trên truyền hình và các hình thức dạy học khác bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

4.4. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ Đã thực hiện kiểm tra xong theo lịch

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Nhà trƣờng

Phân loại, thống kê đối tượng học sinh

 • Nhóm 1 là học sinh được sử dụng thiết bị kết nối internet để học qua internet (máy tính; điện thoại thông minh; smart ti vi;...).
 • Nhóm 2 là học sinh không được sử dụng các thiết bị như nhóm 1 nhưng có thể đến nhà học sinh thuộc nhóm 1 lập nhóm học gồm 2 học sinh.
 • Nhóm 3 là nhóm học sinh còn lại.

Bàn giao tài khoản Microsoft Team cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học

sinh.

Huy động xã hội hóa thiết bị kết nối internet; đường truyền internet (hệ thông 3G, 4G của các nhà mạng, hệ thống internet băng thông rộng,...). Phấn đấu tiến tới 100% học sinh có kết nối internet để học tập.

2. Chuyên môn, tổ chuyên môn

Triến khai dạy học qua internet và các hình thức dạy học khác. Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy học, chất lượng, hiệu quả của quá trình này.

Tổ chức bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết cho giáo viên và học sinh về dạy học qua internet; phát huy và sử dụng đội ngũ am hiểu Công nghệ thông tin để bồi dường và hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

Xây dựng phân phối chương trình chi tiết theo chương trình điều chỉnh cua Sở GD&Đ ban hành. Xây dựng thời khóa biểu dạy học cho các môn học và các khối lớp hợp lý, tránh chồng chéo khi tố chức dạy học trực tuyến (xong trước 26/4/2020).

Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua internet và các hình thức dạy học khác theo kế hoạch của nhà trường; góp ý nội dung bài học và học liệu của giáo viên.

  • Tổ chức ghi hình các giờ dạy (đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu của các văn bản về phòng chống dịch Covid-19); đưa các tiết dạy lên trang Website của nhà trường và thông báo đến giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.
 1. Đối với giáo viên

Phối hợp với gia đình trong việc tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình và các hình thức dạy học khác.

Giáo viên nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cẩn trọng trong lựa chọn phần mêm đưa vào dạy học qua internet, không để những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa hoc sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua internet trên truyên hình và các hình thức dạy học khác khi học sinh đi học trở lại. Tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình. Sau buổi học, có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc học của học sinh thông qua vở ghi của các học sinh.

Thực hiện các yêu cầu của nhà trường, của cấp trên trong việc dạy học qua internet, trên truyền hình và các hình thức dạy học khác

4. Đối với học sinh

Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

Ghi chép nội dung cơ bản của bài học qua internet, trên truyền hình và các hình thức dạy học khác vào vở ghi khi học ở nhà trong thời gian nghỉ học ở trường để làm minh chứng khi giáo viên kiểm tra việc học của học sinh.

 1. Đối vói cha mẹ học sinh

Có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập qua internet, trên truyền hình và các hình thức khác của học sinh.

Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

 

Nơi nhận:- Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                 HIỆU TRƢỞNG

 • Lưu VT.

 

Bản điện tử: - CB, GV (t/h).

 

 

 

 

 

Bùi Quang Tân

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Bùi Quang Tân
Nguồn:THCS Phượng Sơn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới