Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 508
Năm 2022 : 1.727
 • Vũ Văn Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh -Công nghệ
 • Lê Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó-GV Sinh học-Công nghệ
 • Nguyễn Thị Mai Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0365 210 995
  • Email:
   anphuong.vu09@gmail.com
 • Phạm Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0395 238 535
  • Email:
   thuhatu78@gmail.com
 • Đào Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó-GV Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0377 571 981
  • Email:
   daothihien1978@gmail.com
 • Chu Thị Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Điện thoại:
   0978 003 024
  • Email:
   quockhuy.milan@gmail.com
 • Vũ Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Điện thoại:
   '0392 293 283
  • Email:
   vulanln78@gmail.com
 • Cao Thị Kim Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ Văn-Sử
  • Điện thoại:
   0382 767 651
  • Email:
   kimquyen1.3@gmail.com
 • Vũ Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ Văn-Địa lý
  • Điện thoại:
   0369 024 071
  • Email:
   anhvule2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ Văn-Địa lý
  • Điện thoại:
   0969 116 628
  • Email:
   nguyenthithuylinh@gmail.com
 • Cấn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ Văn-Sử
  • Điện thoại:
   0963 109 885
  • Email:
   canthithuhienps@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới